Svet-Stranek.cz
VAŠA PEKNÁ DOVOLENKA - NAŠA SPOKOJNOSŤ.
UBYTOVANIE V ŠTÚROVE A V PATINCIACH NA KÚPALISKÁCH

AUTODOPRAVA - CENNÍK:VAŠA PEKNÁ DOVOLENKA - NAŠA SPOKOJNOSŤ.

AUTODOPRAVA - CENNÍK

CENNÍK:

0,33 €/km.....10,- sk/km

prestoje 2.66 €/hod.....80,- sk/hod

Ceny môžu byť upravované aj dohodou vzhľadom na meniace sa ceny pohonných látok.

Pre stálych klientov individuálne zľavy.

Akceptujeme Vaše individuálne požiadavky.

Číslo účtu: 2626790349/1100